<<   Om Aalborg Historiske Museum
Aalborg Historiske Museum,  stiftet  1863, er kulturhistorisk museum for
Aalborg by og for den sydlige del af Nordjyllands Amt.
Museet har fra sin oprettelse arbejdet såvel med arkæologi som med
indsamling  af  kulturhistoriske genstande fra byen og egnen.

Museet er en selvejende institution, der drives med støtte fra Aalborg Kommune,
Nordjyllands Amt og Staten.

Museets bestyrelse vælges af et museumsrepræsentantskab der består af
bestyrelsesmedlemmerne fra byens fire arkæologisk/kulturhistoriske foreninger.

Hovedmuseet ligger på Algade i en bygning opført til museum 1878, udvidet i 1893.
Indtil begyndelsen af 1970'erne delte museet bygningen med Aalborg
Kunstmuseum, nu Nordjyllands Kunstmuseum.

I 1997-2000 er museumsbygningen renoveret - ude og inde.
 
 
 

Museumsbygningen fra 1878 kort før udvidelsen i 1893