<<    Skoler og undervisning
 
Skoler har gratis adgang til museets forskellige afdelinger, når besøget
sker som et led i undervisningen. For Gråbrødrekloster Museet se dog
under rundvisninger

Vi håber, at mange skoleklasser vil besøge udstillingerne.
Man får mest ud af besøget, hvis der ikke er flere børn end højst een klasse ad gangen.
Derfor er det hensigtsmæssigt at træffe forudgående aftale om tidspunktet,
så vi kan undgå at flere større grupper ankommer samtidigt.
Ring i forvejen på tlf. 96 31 04 10 og meld jeres ankomst - så er der gratis adgang.
Det er muligt at spise madpakker i vores mødelokale, hvis I reserverer det i forvejen.

Museet udlåner to rundvisningskurve med gamle genstande som børnene - og de voksne - må røre ved. Vi har en kurv med genstande fra o. 1900 og en med ting fra C.W. Obels Tobaksfabrik.

På museet i Algade findes et undervisningsrum, der kan rumme en klasse.

Ved bestilling på forhånd er der mulighed for rundvisninger ved museets rundvisere.

Aktuelt: Hvordan kan din klasse bruge ” I fotografens og kunstnerens fodspor” ?

Til brug på museet er udarbejdet nogle spørgsmål, der kan printes ud, og som børnene kan gå rundt med. 
Derefter kan de udfylde det efterfølgende skema, der giver en systematisk oversigt over hvad billederne forestiller.
Der er et skema, der udfyldes med hvad børnene på billederne laver, hvilket arbejde der udføres på billederne, og hvilke særlige ting der sker på billedet. Skemaet kan printes ud i 2 varianter- et med hvide felter til børnene, et med udfyldte felter til læreren. Numrene i skemaet henviser både til malerierne og de tilhørende fotografier. Der kan f.eks. godt være mennesker på et foto og ingen på maleriet.

Man kan også bare gå rundt i udstillingen og se på hvad menneskene laver, hvordan børnene er klædt og hvilke forskelle og ligheder der er på byen dengang og nu. 

Højreklik og vælg "Gem destination som...": Opgaver til børn   Lærereksemplar


Ude i byen – ”Kend din by”
Museet har også udarbejdet et hæfte med en række steder man kan gå ud i byen og finde. På hvert opslag er afbildet et Tønnies-foto og det maleri, der svarer til. Hæftet koster 10 kr. og kan købes på Aalborg Historiske Museum, Stadsarkivet og Nordjyllands Kunstmuseum. 
-Lad børnene gå rundt i byen med hæftet og f.eks. tage billeder af stederne som de ser ud nu.
-Find de forskellige steder Tønnies har boet.
-Indtegn ruten på et kort over byen.

Dette hæfte er blevet reproduceret som interaktiv sammenstilling af malerier, Tønnies-fotos og en nutidig gengivelse af stedet. Klik nedenfor - bemærk at filen fylder 1 Mb, så der kan gå et øjeblik, inden den kommer frem.

I fotografens og kunstnerens fodspor.


På Stadsarkivet
I udstillingen på museet kan børnene udvælge et sted i byen som de synes ser spændende ud; f.eks. Strandstien. Derefter kan de på Stadsarkivet søge flere oplysninger om Strandstien.